Category Archives: Chưa được phân loại

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Những thông tin đăng tải trên trang web này chỉ nhằm cung cấp hướng dẫn chung về các vấn đề đang được quan tâm. Việc áp dụng và ảnh hưởng của các quy định pháp luật có thể khác nhau rất lớn trong những tình huống cụ thể liên quan. Do tính chất thay đổi […]

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Mục đích thu thập thông tin cá nhân Mục đích của việc thu thập thông tin khách hàng nhằm liên quan đến các vấn đề như:– Hỗ trợ khách hàng: mua hàng, thanh toán, giao hàng. – Cung cấp thông tin sản phẩm, các dịch vụ và hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng. […]